Veronica Carbaat, Medisch Shiatsu en Okido Yoga

Veronica Carbaat, Medisch Shiatsu en Okido Yoga


Brongouw 135
1352 EN Almere Haven

036 534 93 64 

Welkom!

Het leven bestaat dankzij verandering. Jij en ik veranderen ook voortdurend. Terwijl je dit leest, bijvoorbeeld, haal je adem, adem je zuurstof in die voeding is voor je cellen en adem je kooldioxide uit, dat het afvalproduct is van alles wat je niet meer nodig hebt. Ander  soort veranderingen kunnen ons behoorlijk uit ons evenwicht brengen. Fysiek, mentaal of emotioneel. De kunst van leven is om weer balans en stabiliteit te vinden.

 

Welke verandering maak jij op dit moment door? Waar heb je last van?
Van je nek, je schouders, je onderrug, slaap je slecht, zijn je darmen verstopt? Heb je last van overgangsklachten zoals opvliegers en prikkelbaarheid? Of heb je de laatste tijd zoveel verantwoordelijkheid op je schouders genomen, dat je nu zo moe bent en richting overspannen of burn-out gaat.

 

Mijn passie is om samen met jou op zoek te gaan naar jouw manier om weer balans en stabiliteit te vinden. Yoga en shiatsu zijn daarbij mijn uitgangspunten. 

 

Mijn sterke kanten zijn:  naar je luisteren, samen met jou het lichaam in de oorspronkelijke natuurlijke staat terug brengen (dit is een weg), ontspanning terug vinden en pijn verlichten.

 

 

Shiatsu is een Japanse manuele behandelmethode. Handen en duimen oefenen druk uit op diverse punten op het hele lichaam. De druktoepassing op het lichaam:

 • vitaliseert de huid,
 • maakt de spieren los,
 • stimuleert de circulatie van de lichaamsvloeistoffen,
 • reguleert het zenuwstelsel,
 • beheerst het hormoonstelsel,
 • maakt het beenderstelsel sterk. 

Shiatsu kan therapeutisch werken voor een aantal klachten. Shiatsu kan ook als gezondheidsbarometer dienen. Regelmatig een behandeling ontvangen helpt afwijkingen in het lichaam op te sporen, oververmoeidheid en ziekte te voorkomen.


Shiatsu kan voor jou betekenen:

 • pijn verlichten
 • stress en vermoeidheid verminderen
 • koel hoofd, warme voeten hebben

mijn specialismen zijn: "hoofd leeg", constipatie, overgangs- en menstruatieklachten, nek- en schouderpijn, onderrugpijn


"Shiatsu is als moederliefde, de druktoepassing op het lichaam laat de levenskracht vrij stromen", Tokujiro Namikoshi - oprichter van Shiatsu.

Shiatsu-behandelingen kun je ontvangen op:
maandag        van 14.00 tot 21.00 uur
dinsdag           van   9.00 tot 18.00 uur
woensdag       van 11.30 tot 18.00 uur
donderdag      van   9.00 tot 18.00 uur
vrijdag             van   9.00 tot 13.00 uurDuur behandeling ca 1 uur.
Makkelijk zittende kleding graag aantrekken of meenemen.

Investering € 65,= (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk mits je aanvullend verzekerd bent.  Ik ben lid van beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)  NVST en sta ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ, alwaar het klacht- en tuchtrecht geregeld is. Ingeschreven bij de kamer van koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32159500. 

Privacy
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.Jouw privacy daarin is volledig gewaarborgd. Zier hieronder mijn verklaring.

 

Behandeling op afspraak
bel 036 534 93 64 of 06 44 722 501
mail veracarbaat@gmail.com

    

Yoga is met aandacht het lichaam bewegen naar een bepaalde houding, asana, in samenspel met een harmonieuze ademhaling. Het woord yoga betekent 'vereniging'. We zijn altijd op zoek naar een haronieus evenwicht. In okido yoga doen we naast de traditionele yoga-houdingen asana's, ook correctie-, reinigings- en versterkingsoefeningen. Dat maakt okido yoga anders dan andere.

Yoga kan voor jou betekenen:

 • een gecoördineerd en stabiel lichaam ontwikkelen
 •  jouw concentratie verhogen
 •  een stabiele geest en intuïtie ontplooien
 •  blijven lachen


"Inspanning afwisselen met ontspanning is het ritme van het leven, de balans tussen yin en yang. Als je dit ritme volgt, is er natuurlijk, gezond en stabiel leven. Voortdurende intensieve training, hoe goed ook uitgevoerd, bouwt spanning op. Zonder ontspanning werkt deze training averechts. Het kan leiden tot stijfheid van leden en koppigheid van geest. Yoga-houdingen, 
asana's, hebben de correcte balans tussen inspanning en ontspanning in zich. Ze bevorderen concentratie, gecontroleerde ademhaling en kracht in het centrum van het lichaam (hara power)." Masahiro Oki - oprichter Okido Yoga

 
Yoga-lessen
woensdag         9.30 - 11.00 uur 

donderdag       18.30 - 20.00 uur 
                        20.15 - 21.30 uur

Er is geen yoga-les op
20 en 21 februari 2019            (voorjaarsvakantie)
1 en 2 mei 2019                      (meivakantie)
30 mei 2019                            (Hemelvaartdag)
.....                                           data zomervakantie volgen


Als het een beetje aangename temperatuur is, gaan we naar buiten!
Investering

proefles                   gratis - reserveer je plek: bel of app 06 44 722 501,
                                                                        mail veracarbaat@gmail.com
10 lessenkaart        € 134,= (half jaar geldig)


Vera Carbaat (1966) Ik word blij als jij blij bent! Anders gezegd, als jij een ontdekking doet die jouw leven plezieriger maakt, ben ik super dankbaar. Mijn passie is om samen met jou een weg te vinden het evenwicht op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau te bewaren. Dit doe ik met behulp van shiatsu (behandelingen en zelf-shiatsu),  yoga-oefeningen en een combinatie van beide. Mijn sterke kanten zijn: naar je luisteren, samen met jou het lichaam in de oorspronkelijke natuurlijke staat terug brengen (dit is een weg), ontspanning terug vinden en pijn verlichten.


Mijn werkzame leven begon ik als tweetalig secretaresse bij een  talenschool in Madrid, Spanje. Vervolgde mijn weg bij een consumentenelektronica leverancier in Amsterdam, als secretaresse van de afdeling marketing en groeide door tot marketingcommunicatie coördinator bij een beursgenoteerde IT-onderneming. In 2000 maakte ik de ommezwaai naar natuurlijke geneeswijzen. Drie stijlen Shiatsu heb ik gestudeerd, te weten: Namikoshi Shiatsu en Aze Shiatsu bij Shigeru Onoda sensei (Madrid, Spanje) en Meiso Shiatsu bij John Hulshof sensei (Laren, Gelderland) en Yuji Yahiro sensei (Colbordolo, Italië). De Okido Yoga Lerarenopleiding volgde ik bij Mizue Tamaki sensei in Laren, Gelderland. Mijn medische basiskennis opleiding volgde ik bij Con Amore.

Allemaal mooie opleidingen, maar .... mijn dagelijks leven als echtgenoot, dochter, zus, nicht, vriendin, collega, vrijwilliger, therapeut, docent ... is mijn grootste continue leerschool.

Ik wens jou een mooi leven en kijk er naar uit je te ontmoeten!

 

Je kunt me bellen en appen op 06 44 722 501  en mailen naar veracarbaat@gmail.com.


Hartelijke groet,

VeraPrivacyverklaring Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de European General Data Protection Regulation (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. In Nederland is deze wet bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn naam is Vera Carbaat, gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Ik ben eigenaresse van Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga, gevestigd in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32159500. Je kunt mij bereiken via veracarbaat@gmail.com.


Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te leveren. Jouw gegevens (zoals naam, e-mail, adres, geboortedatum en telefoonnummer) sla ik op om een dienst te leveren, een afspraak te maken, te factureren en om in het kader van die dienstverlening met je te communiceren.

 

Verwerken persoonsgegevens

Bij een met jou overeengekomen dienstverlening (of het nu om een shiatsu-behandeling, yoga-les, cursus, workshop of welke dienst van Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga ook gaat), vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of via een inschrijfformulier. Ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik heb geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met derden.

 

Uitzondering op het delen van gegevens met derde partijen

In een paar gevallen kan een derde partij wel toegang krijgen tot jouw contactgegevens. Voor de facturering maak ik gebruik van Jortt en voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruik ik La Posta. Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat ook zij garant staan voor de correcte beveiliging van jouw gegevens.

 

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code, net als de digitale cliëntdossiers met verslaglegging van de shiatsu-behandelingen.

 

Niet digitale gegevens

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, bewaar ik in een met sleutel afgesloten archiefkast. Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of een gerechtelijk bevel voor is.

 

Termijnen van gegevensbewaring

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder ook jouw medische gegevens, dien ik wettelijk 15 jaar te bewaren na afloop van de laatste dienstverlening. Daarna zal ik jouw gegevens verwijderen of vernietigen. Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief blijven jouw naam en e-mailadres bewaard tot het moment dat jij je afmeldt voor deze berichten.

 

Aanpassen privacy verklaring

Praktijk voor Medisch Shiatsu & Okido Yoga behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy volledig vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen heb je te allen tijde. Je kunt me hierover altijd aanspreken.